• Platform điểm thưởng

  Hệ thống điểm thưởng tiên phong tại Việt Nam
  vận hàng bằng
  Kết nối, tích hợp nhiều ưu đãi cùng lúc.
  Minh bạch, tự động, bảo mật và tiết kiệm chi phí.
 • Platform gọi vốn
  cho doanh nghiệp SME

  Platform gọi vốn nhanh chóng xây dựng
  bằng đầu tiên tại Việt Nam.
  Minh bạch thông tin, gọi vốn nhanh chóng,
  quản lý hiệu quả.
 • Platform quản lý cổ phần, cổ phiếu,
  trái phiếu, tài sản cho doanh nghiệp SME

  Vận hành bằng

  Dễ truy xuất và quản lý
  chi tiết thông tin
  các giao dịch.

  Chống gian lận,
  thanh khoản nhanh,
  không phụ thuộc trung gian.

DAMH là gì

Công ty Cổ phần quản lý tài sản số DAMH là công ty công nghệ tài chính cung cấp giải pháp quản trị và số hóa cổ phần nội bộ, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản doanh nghiệp trên nền tảng Blockchain.
Blockchain DAMH 4.0
Quản lý cổ phần, trái phiếu
Truyền
thống
  Công nghệ
Blockchain

Quản lý cổ phần, trái phiếu truyền thống

 • Thông tin Số lượng Cổ Phần, Trái Phiếu phát hành chỉ nằm trong nội bộ, khó kiểm chứng số lượng phát hành.
 • Chia lãi, lợi tức khó khăn & tốn nhiều nhân lực từ ban kiểm toán để thu thập thông tin số tài khoản, người sở hữu cổ phần, trái phiếu ...
 • Sang nhượng cổ phần, trái phiếu khó khăn do phải được kiểm chứng trên giấy tờ thông qua trung gian phát hành.

Quản lý cổ phần trái phiếu bằng

 • Minh bạch số lượng cổ phần / trái phiếu phát hành, chia lợi nhuận trên số lượng cổ phần/ trái phiếu phát hành, truy cập sổ cái cổ phần/ trái phiếu mọi lúc mọi nơi
 • Chia lãi, lợi tức nhanh chóng & tự động trên cơ chế hợp đồng tự động (Smart Contract)
 • Sang nhượng cổ phần/ trái phiếu dễ dàng & thông tin người sở hữu được cập nhật tự động & ngay lập tức trong sổ cái mở của công ty.

Lợi ích tài sản quản lý bằng

Minh bạch

Dễ dàng trao đổi

Tự động

Nhanh chóng

Bảo mật

Thông minh

Dịch vụ nền tảng tài chính của DAMH

Platform điểm thưởng

Platform gọi vốn
cho doanh nghiệp SME

Platform quản lý cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản cho doanh nghiệp SME

Đối tác công nghệ

Đối tác Thanh toán

HỖ TRỢ DAMH
Chúng tôi sẳn sàng phục vụ các yêu cầu của quý đối tác, hãy liên lạc các bộ phận hỗ trợ bạn quan tâm.
 • Facebook
 • Phone
 • Mail
HỖ TRỢ VNDC