Tra cứu thông tin giao dịch

Loại: VNDS – Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Tổng số phát hành: 300,000,000 VNDS
Tổng lượng đã phát hành: 140,819,005 VNDS
Khối lượng giao dịch 24h: 2,546 VNDS
Loại: VNDC – Hợp đồng cho thuê
Số VNDC có thể phát hành tối đa: 38,252,489,077 VNDC
Đã phát hành: 1,685,296,070 VNDC
Giá trị giao dịch 24h: 138,411,285 VNDC
Tài sản đảm bảo 40,315,611,346 VND
Tiền mặt: Cập nhật sau
Chứng thư bảo lãnh: Cập nhật sau
Bất động sản Cập nhật sau
Cổ phiếu Cập nhật sau
Tài sản khác Cập nhật sau
Tra cứu giao dịch:
Thời gian:
Người gửi:
Người nhận:
Số lượng:
Phí:


Tổng Doanh Thu: 37,337,381 VNDC
Lợi Nhuận Sau Thuế: 29,869,905 VNDC
Thống kế lúc 22/05/2018 01:52:10
Nhà đầu tư (36%): 10,753,166 VNDC
Tăng vốn (20%): 5,973,981 VNDC
Vận hành và triển khai (40%) 11,947,962 VNDC
Người giới thiệu (4%): 1,194,796 VNDC

Khối lượng giao dịch 24h: 2,546 VNDS

Số lượt giao dịch 24h: 250 Lượt

Tổng lượng đã phát hành: 140,819,005 VNDS

Tổng số lượt giao dịch: 14,768 Lượt

Tổng số thành viên: 15,137 Thành viên

Mở bán từ ngày 09/05/2018 đến ngày 30/05/2018

Mỗi ngày chỉ bán tối đa 30.000 VNDS

Gói đầu tư tối thiểu 100 VNDS

Giá hôm nay: 5,800 VND - Bước giá tăng tối thiểu 100 VND


Ngày Loại giao dịch TK chuyển TK nhận Số lượng
 
21/05/2018 21:42:59 Chuyển VNDC ****m113 ****tdexvndc 12,000 VNDC
21/05/2018 18:09:57 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****loi001 4,600 VNDC
21/05/2018 17:31:37 Bonus ****ervnds ****guyen67 10 VNDS
21/05/2018 17:31:36 Bonus ****ervnds ****sir7 10 VNDS
21/05/2018 17:24:22 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 17:24:21 Bonus ****ervnds ****ihang81 10 VNDS
21/05/2018 17:23:32 Bonus ****ervnds ****enthimai92 10 VNDS
21/05/2018 17:23:31 Bonus ****ervnds ****gthuyhien 10 VNDS
21/05/2018 17:23:04 Bonus ****ervnds ****ithuhien 10 VNDS
21/05/2018 17:23:04 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 17:22:55 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 17:22:54 Bonus ****ervnds ****thihanhyen 10 VNDS
21/05/2018 17:22:17 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 17:22:16 Bonus ****ervnds ****hihuong78 10 VNDS
21/05/2018 17:22:16 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 17:22:15 Bonus ****ervnds ****envanluong67 10 VNDS
21/05/2018 17:21:31 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 17:21:30 Bonus ****ervnds ****endinhtuan1974 10 VNDS
21/05/2018 17:13:25 Bonus ****ervnds ****antinh 10 VNDS
21/05/2018 17:13:24 Bonus ****ervnds ****anbien 10 VNDS
21/05/2018 17:10:46 Bonus ****ervnds ****envantien75 10 VNDS
21/05/2018 17:10:46 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 17:02:04 Bonus ****ervnds ****enxuantien 10 VNDS
21/05/2018 17:02:04 Bonus ****ervnds ****envanhanh 10 VNDS
21/05/2018 17:01:03 Bonus ****ervnds ****thiduy 10 VNDS
21/05/2018 17:01:02 Bonus ****ervnds ****gthilien 10 VNDS
21/05/2018 16:38:49 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 16:38:49 Bonus ****ervnds ****thu12 10 VNDS
21/05/2018 16:21:31 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 16:21:30 Bonus ****ervnds ****minhhoang 10 VNDS
21/05/2018 16:21:03 Bonus ****ervnds ****John 10 VNDS
21/05/2018 16:21:02 Bonus ****ervnds ****ond 10 VNDS
21/05/2018 16:20:29 Bonus ****ervnds ****nhuong1970 10 VNDS
21/05/2018 16:20:29 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 16:20:11 Thuê VNDC **** ****loi001 1,124,000 VNDC
21/05/2018 16:19:19 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 16:19:18 Bonus ****ervnds ****nbe1984 10 VNDS
21/05/2018 16:17:42 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****c0671 200,000 VNDC
21/05/2018 16:15:18 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 16:15:17 Bonus ****ervnds ****enthihue1987 10 VNDS
21/05/2018 16:12:30 Bonus ****ervnds ****acua 10 VNDS
21/05/2018 16:12:30 Bonus ****ervnds ****thiminh 10 VNDS
21/05/2018 16:11:30 Thuê VNDC **** ****c0671 5,000,000 VNDC
21/05/2018 16:10:19 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 16:10:18 Bonus ****ervnds ****idao1983 10 VNDS
21/05/2018 16:10:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****a89 546,000 VNDC
21/05/2018 16:07:47 Bonus ****ervnds ****acua 10 VNDS
21/05/2018 16:07:47 Bonus ****ervnds ****envanthuong 10 VNDS
21/05/2018 16:04:42 Bonus ****ervnds ****elynn 10 VNDS
21/05/2018 16:04:42 Bonus ****ervnds ****tpayjsc 10 VNDS
21/05/2018 15:50:59 Bonus ****ervnds ****tienvui 10 VNDS
21/05/2018 15:50:58 Bonus ****ervnds ****ithuc60 10 VNDS
21/05/2018 15:50:10 Bonus ****ervnds ****tienvui 10 VNDS
21/05/2018 15:50:09 Bonus ****ervnds ****isen83 10 VNDS
21/05/2018 15:49:27 Bonus ****ervnds ****acua 10 VNDS
21/05/2018 15:49:26 Bonus ****ervnds ****manhbay 10 VNDS
21/05/2018 15:48:27 Bonus ****ervnds ****enthiluu1964 10 VNDS
21/05/2018 15:48:27 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 15:43:48 Bonus ****ervnds ****thiduy 10 VNDS
21/05/2018 15:43:47 Bonus ****ervnds ****gthihuong 10 VNDS
21/05/2018 15:41:43 Bonus ****ervnds ****itu 10 VNDS
21/05/2018 15:41:43 Bonus ****ervnds ****vanthang 10 VNDS
21/05/2018 15:40:18 Bonus ****ervnds ****enthimai92 10 VNDS
21/05/2018 15:40:17 Bonus ****ervnds ****gcongcam 10 VNDS
21/05/2018 15:37:36 Bonus ****ervnds ****thipuongthanh 10 VNDS
21/05/2018 15:37:36 Bonus ****ervnds ****tpayjsc 10 VNDS
21/05/2018 15:34:47 Bonus ****ervnds ****tpayjsc 10 VNDS
21/05/2018 15:34:46 Bonus ****ervnds ****lkim 10 VNDS
21/05/2018 15:26:51 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 15:26:50 Bonus ****ervnds ****thiphu1972 10 VNDS
21/05/2018 15:26:48 Bonus ****ervnds ****nghung 10 VNDS
21/05/2018 15:26:47 Bonus ****ervnds ****nthoa 10 VNDS
21/05/2018 15:26:14 Bonus ****ervnds ****gthithuylinh12 10 VNDS
21/05/2018 15:26:13 Bonus ****ervnds ****ducmanh 10 VNDS
21/05/2018 15:23:03 Bonus ****ervnds ****acua 10 VNDS
21/05/2018 15:23:02 Bonus ****ervnds ****gvantien66 10 VNDS
21/05/2018 15:22:16 Bonus ****ervnds ****ucau76 10 VNDS
21/05/2018 15:22:16 Bonus ****ervnds ****antha 10 VNDS
21/05/2018 15:17:01 Chuyển VNDC ****etngan ****tdexvndc 22,502,480 VNDC
21/05/2018 15:16:36 Bonus ****ervnds ****uangngoc1992 10 VNDS
21/05/2018 15:16:35 Bonus ****ervnds ****tiennguyen 10 VNDS
21/05/2018 15:15:55 Bonus ****ervnds ****huy87 10 VNDS
21/05/2018 15:15:55 Bonus ****ervnds ****ntho 10 VNDS
21/05/2018 15:11:52 Rút VND ****66707118 ****enthuy036 300,000 VND
21/05/2018 15:11:36 Thuê VNDC **** ****etngan 100,000 VNDC
21/05/2018 15:11:12 Bonus ****ervnds ****mi9x 10 VNDS
21/05/2018 15:11:12 Bonus ****ervnds ****inhai1987 10 VNDS
21/05/2018 15:09:50 Bonus ****ervnds ****ngthithach 10 VNDS
21/05/2018 15:09:50 Bonus ****ervnds ****gthithuylinh12 10 VNDS
21/05/2018 15:08:11 Thuê VNDC **** ****dVu 415,000 VNDC
21/05/2018 15:06:24 Bonus ****ervnds ****enhuytung 10 VNDS
21/05/2018 15:06:23 Bonus ****ervnds ****nthai95 10 VNDS
21/05/2018 15:00:32 Thuê VNDC **** ****etngan 22,480,000 VNDC
21/05/2018 14:55:58 Bonus ****ervnds ****vanthang 10 VNDS
21/05/2018 14:55:57 Bonus ****ervnds ****ngdung 10 VNDS
21/05/2018 14:53:25 Bonus ****ervnds ****wild 10 VNDS
21/05/2018 14:53:24 Bonus ****ervnds ****ngoaoa 10 VNDS
21/05/2018 14:50:45 Bonus ****ervnds ****enngocanh 10 VNDS
21/05/2018 14:50:44 Bonus ****ervnds ****nque 10 VNDS
21/05/2018 14:48:43 Thuê VNDC **** ****THIVANTHANH 2,100,000 VNDC