Tra cứu thông tin giao dịch

Loại: VNDS – Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Tổng số phát hành: 300,000,000 VNDS
Tổng lượng đã phát hành: 140,860,769 VNDS
Khối lượng giao dịch 24h: 4,000 VNDS
Loại: VNDC – Hợp đồng cho thuê
Số VNDC có thể phát hành tối đa: 57,014,069,493 VNDC
Đã phát hành: 25,409,658,585 VNDC
Giá trị giao dịch 24h: 7,147,500 VNDC
Tài sản đảm bảo 63,767,586,866 VND
Tiền mặt: Cập nhật sau
Chứng thư bảo lãnh: Cập nhật sau
Bất động sản Cập nhật sau
Cổ phiếu Cập nhật sau
Tài sản khác Cập nhật sau
Tra cứu giao dịch:
Thời gian:
Người gửi:
Người nhận:
Số lượng:
Phí:


Tổng Doanh Thu: 147,829,475 VNDC
Lợi Nhuận Sau Thuế: 118,263,580 VNDC
Thống kế lúc 16/07/2018 17:31:17
Nhà đầu tư (36%): 42,574,889 VNDC
Tăng vốn (20%): 23,652,716 VNDC
Vận hành và triển khai (40%) 47,305,432 VNDC
Người giới thiệu (4%): 4,730,543 VNDC

Khối lượng giao dịch 24h: 4,000 VNDS

Số lượt giao dịch 24h: 1 Lượt

Tổng lượng đã phát hành: 140,860,769 VNDS

Tổng số lượt giao dịch: 16,218 Lượt

Tổng số thành viên: 16,882 Thành viên


Ban quản lý dự án VNDC quyết định tạm ngưng đấu giá VNDS.
Để tổng kết số lượng VNDS chuẩn bị cho việc chia lợi tức cho cổ đông.


Ngày Loại giao dịch TK chuyển TK nhận Số lượng
 
16/07/2018 16:37:23 Rút VND ****000363582 ****tu68 450,000 VND
16/07/2018 16:36:10 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****tu68 490,000 VND
16/07/2018 16:35:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****tu68 480,000 VNDC
16/07/2018 16:21:54 Chuyển VNDC ****tu68 ****tdexvndc 982,000 VNDC
16/07/2018 16:12:46 Thuê VNDC ****ervnds ****tu68 1,000,000 VNDC
16/07/2018 16:10:10 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****uyt 10,000,000 VND
16/07/2018 14:25:30 Rút VND ****000001466 ****yeuchien 4,429,720 VND
16/07/2018 14:24:29 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****yeuchien 4,440,720 VND
16/07/2018 14:15:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****yeuchien 4,435,000 VNDC
16/07/2018 11:33:05 Rút VND ****002222898 ****c0671 7,000,000 VND
16/07/2018 11:31:41 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****c0671 7,000,000 VND
16/07/2018 11:09:27 Chuyển VNDC ****ky ****tdexvndc 150,500 VNDC
16/07/2018 10:55:06 Thuê VNDC ****ervnds ****ky 100,000 VNDC
16/07/2018 10:55:05 Chuyển VNDS ****tdexvndc ****gchung 4,000 VNDS
15/07/2018 15:54:09 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****dragon 2,987,000 VND
15/07/2018 15:45:03 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****dragon 2,987,000 VNDC
15/07/2018 10:35:10 Chuyển VNDC ****ubit80 ****tdexvndc 10,010,000 VNDC
15/07/2018 10:30:52 Thuê VNDC ****ervnds ****ubit80 10,000,000 VNDC
15/07/2018 10:28:44 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****ubit80 59,000 VNDC
15/07/2018 10:15:35 Rút VND ****777238 ****s123 1,538,486 VND
15/07/2018 10:14:34 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****s123 1,538,486 VND
15/07/2018 07:55:09 Rút VND ****06975866 ****eant 421,000 VND
15/07/2018 07:54:27 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****eant 421,000 VND
15/07/2018 07:50:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****eant 421,000 VNDC
15/07/2018 05:47:46 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 418,000 VND
15/07/2018 05:43:50 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 418,000 VNDC
15/07/2018 05:40:18 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 418,000 VND
15/07/2018 05:23:48 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 418,000 VNDC
15/07/2018 05:22:16 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 418,000 VND
15/07/2018 05:21:08 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 418,000 VNDC
15/07/2018 00:07:51 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 400,000 VND
15/07/2018 00:01:13 Thuê VNDC ****ervnds ****an66 400,000 VNDC
14/07/2018 23:33:08 Rút VND ****215008068 ****an66 440,000 VND
14/07/2018 23:30:57 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 8,000 VND
14/07/2018 23:29:40 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 8,000 VNDC
14/07/2018 17:08:47 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 450,000 VND
14/07/2018 17:03:24 Rút VND ****003970599 ****phananh 1,000,000 VND
14/07/2018 15:28:17 Rút VND ****001244311 ****gnguyenvt 10,000,000 VND
14/07/2018 15:26:48 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****gnguyenvt 34,050,000 VND
14/07/2018 15:20:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****gnguyenvt 34,050,000 VNDC
14/07/2018 12:10:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****an66 450,000 VNDC
14/07/2018 12:04:17 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****an66 8,000 VND
14/07/2018 11:56:57 Chuyển VNDC ****an66 ****tdexvndc 492,000 VNDC
14/07/2018 11:46:22 Thuê VNDC ****ervnds ****an66 500,000 VNDC
14/07/2018 11:36:11 Rút VND ****000271295 ****talMoney 5,000,000 VND
14/07/2018 11:33:52 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****talMoney 5,000,000 VND
14/07/2018 11:30:50 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****ubit80 29,000 VND
14/07/2018 11:28:32 Chuyển VNDC ****ubit80 ****tdexvndc 52,000 VNDC
14/07/2018 09:21:48 Chuyển VNDC ****uong ****tdexvndc 572,000 VNDC
14/07/2018 08:55:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****phananh 1,000,000 VNDC
14/07/2018 08:51:34 Rút VND ****003970599 ****phananh 1,000,000 VND
14/07/2018 08:50:08 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****phananh 1,000,000 VND
13/07/2018 23:10:01 Chuyển VNDC ****cuong ****tdexvndc 1,026,801 VNDC
13/07/2018 22:32:12 Thuê VNDC ****ervnds ****uong 600,000 VNDC
13/07/2018 21:00:57 Chuyển VNDC ****vanvu123 ****tdexvndc 8,899,891 VNDC
13/07/2018 19:58:48 Chuyển VNDC ****Hung01 ****vanvu123 8,908,900 VNDC
13/07/2018 19:20:09 Thuê VNDC ****ervnds ****Hung01 8,800,000 VNDC
13/07/2018 08:49:48 Rút VND ****003887219 ****vinagroups 2,000,000 VND
13/07/2018 08:48:42 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****vinagroups 5,000,000 VND
13/07/2018 03:11:13 Mở hợp đồng VNDC ****ervnds ****508 163,963 VNDC
12/07/2018 17:01:42 Chuyển VNDC ****enhoi ****tdexvndc 144,355,500 VNDC
12/07/2018 16:40:03 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****enhoi 144,355,500 VNDC
12/07/2018 16:21:30 Chuyển VNDC ****enhoi ****tdexvndc 144,499,856 VNDC
12/07/2018 15:59:14 Rút VND ****003467951 ****oman 500,000 VND
12/07/2018 15:57:14 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****oman 500,000 VND
12/07/2018 15:55:06 Thuê VNDC ****ervnds ****enhoi 144,500,000 VNDC
12/07/2018 11:20:35 Rút VND ****256804 ****oan1909 780,000 VND
12/07/2018 11:19:33 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****oan1909 780,000 VND
12/07/2018 09:33:54 Rút VND ****003839058 ****dang1985 200,000 VND
12/07/2018 09:31:36 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****dang1985 200,202 VND
12/07/2018 01:57:50 Chuyển VNDC ****han69 ****tdexvndc 2,403 VNDC
12/07/2018 01:51:35 Chuyển VNDC ****han69 ****tdexvndc 2,406 VNDC
12/07/2018 01:35:32 Rút VND ****0000121994 ****gchung 31,968,000 VND
12/07/2018 01:15:20 Rút VND ****0000121994 ****gchung 9,000,000 VND
12/07/2018 00:48:45 Chuyển VNDC ****han69 ****tdexvndc 2,408 VNDC
12/07/2018 00:16:02 Rút VND ****0000121994 ****gchung 9,000,000 VND
12/07/2018 00:11:54 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****gchung 49,968,468 VND
12/07/2018 00:10:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****gchung 49,951,000 VNDC
11/07/2018 18:17:57 Chuyển VNDC ****nguyen ****tdexvndc 1,802,000 VNDC
11/07/2018 11:04:50 Rút VND ****002469005 ****la 2,000,000 VND
11/07/2018 11:03:16 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****la 2,000,000 VND
11/07/2018 00:00:32 Rút VND ****001158918 ****azosa 9,900,000 VND
10/07/2018 23:59:03 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****azosa 9,900,000 VND
10/07/2018 23:20:02 Chuyển VNDS ****tdexvndc ****h123 34,078 VNDS
10/07/2018 15:54:18 Rút VND ****000705685 ****anhdc 389,000 VND
10/07/2018 15:44:48 Rút VND ****000248730 ****ubit80 1,000,000 VND
10/07/2018 15:42:51 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****ubit80 1,000,000 VND
10/07/2018 15:30:56 Rút VND ****000318384 ****ran 30,000,000 VND
10/07/2018 15:26:56 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****ran 30,000,000 VND
10/07/2018 14:08:43 Rút VND ****000904333 ****gchi 10,399,200 VND
10/07/2018 14:06:00 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****gchi 10,399,200 VND
10/07/2018 14:05:02 Chuyển VNDC ****tdexvndc ****gchi 10,399,200 VNDC
10/07/2018 13:39:04 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****nh15 300,000 VND
10/07/2018 13:27:29 Rút VND ****000271295 ****talMoney 5,000,000 VND
10/07/2018 13:26:05 Đóng hợp đồng VNDC ****ervnds ****talMoney 5,000,000 VND
10/07/2018 12:05:03 Chuyển VNDS ****tdexvndc ****ser 11 VNDS
10/07/2018 12:04:50 Chuyển VNDC ****hNguyenTV ****tdexvndc 6,999,993 VNDC
10/07/2018 11:55:02 Chuyển VNDS ****tdexvndc ****ser 10 VNDS
10/07/2018 11:45:02 Chuyển VNDS ****tdexvndc ****ser 10 VNDS
10/07/2018 11:27:42 Rút VND ****36476111 ****htoan49 5,000,000 VND