Số Dư:

ĐẤU GIÁ VNDS


VNDS
VNDC
VNDC


Mở bán từ ngày 09/05/2018: Gói đầu tư tối thiểu 100 VNDS

Mỗi ngày chỉ bán tối đa 30.000 VNDS - Ưu tiên duyệt giá từ cao xuống thấp.

Giá khởi điểm hôm nay:11,300 VNDC - Bước giá tăng tối thiểu 100 VNDC

Số lượng đã đặt ngày 16/07/2018 tại index.vndc.io: 0 VNDS

STT Ngày đặt Số lượng Giá Tổng